Nieuw in 2024! Subsidie advies en begleiding

Subsidie advies vanaf 2024

Waarom subsidieondersteuning?

 

Zaakvoerders/zelfstandigen hebben, door omstandigheden, vaak geen zicht op de voor hen beschikbare en toepasbare subsidies. Als gevolg van die onwetendheid blijkt dat zij heel wat subsidies mislopen. In samenwerking met onze partner JM-Consult bieden we vrijblijvend oriënterende gesprekken aan om te luisteren naar de plannen van ondernemers om op basis van deze informatie het subsidie-landschap te scannen. Indien een toepasbare subsidie wordt gevonden kan een project opgestart worden. Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op de website van JM-Consult.

 

Onze werkwijze

 

JM-Consult biedt een pakket van ondersteunende diensten aan bij het indienen van subsidie-gerelateerde projectaanvragen. Dit pakket omvat ondermeer:

 • Bespreking/brainstorm projectideeën
 • Uitschrijven van het dossier, opmaak planning, financiële begroting
 • Indiening van het project bij de subsidieverstrekkende instantie
 • Bij goedkeuring: opstartbesprekingen, ondersteuning tijdens de looptijd, tussentijdse besprekingen, opmaak rapportering(en)
 • Niet-gelimiteerde contactmomenten

We zijn een kleine en wendbare organisatie waardoor we een hoog servicelevel kunnen aanbieden met een aangename beleving voor alle betrokkenen.

 

Voorwaarden

 • We werken uitsluitend met een faire resultaatsgebonden vergoeding/succesfee: No cure? No pay! Bij goedgekeurde dossiers wordt pas gefactureerd nadat de subsidies zijn uitbetaald aan de ondernemer. Wordt u dossier, door omstandigheden niet goedgekeurd, dan wordt er niets gefactureerd.
 • Geen vaste dossier- of andere kosten.
 • Geen exclusiviteitscontracten.
 • Volstrekte geheimhouding mbt de projecten.

Kennisdomein

 

 • KMO-groeisubsidies (voor inwinnen extern advies en aanwerving personeelsleden)
 • Start-up subsidies
 • Opleidingssubsidies
 • Innovatiesubsidies
 • Plattelandsloket
 • Efro-subsidies (Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling)
 • Digitaliseringsubsidies
 • Duurzaamheidssubsidies
 • Subsidies mbt circulariteit
 • ESF-subsidies (Europees Sociaal Fonds)
 • Subsidies Toerisme Vlaanderen en Toerisme Meetjesland
 • Mobiliteitssubsidies
 • Ecologiesubsidies
 • Internationaliseringssubsidies (voor buitenlandse reizen, beurzen, websites, …)
 • Lokale, regionale en provinciale subsidies van allerlei toepassingen
Scroll naar boven