Invoering van de verplichte e-factuur in 2026

De e-factuur verplicht in 2026

De beslissing is genomen om de e-factuur verplicht te stellen voor alle ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Deze beslissing is genomen door de Belgische minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. Bekijk hier het bericht dat door het kabinet van de
minister Vincent Van Peteghem werd verstuurd op 29 september 2023. Persbericht 


Gestructureerde elektronische facturen worden dus vanaf 1 januari 2026 ook de norm in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen. De overheid heeft daarbij gekozen voor het Europese Peppol-netwerk. Samengevat is Peppol een systeem waarbij wordt gefactureerd via BTW-nummers (en dus niet via e-mail). Om Peppol
te kunnen factureren heb je toegang nodig tot zogenaamde acces-points. Die toegang wordt dan verleend via providers (vb 
www.billit.eu)
De invoering van de Peppol e-factuur is een onderdeel van een reeks maatregelen die de Belgische overheid neemt om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen en de transparantie van de handelstransacties te vergroten. 
De Peppol e-factuur is een Europees standaardformaat voor elektronische facturen. Het formaat is gestructureerd en bevat alle relevante informatie voor de ontvanger van de factuur. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om facturen te verwerken en te controleren. Wat is Peppol?

De invoering van de Peppol e-factuur zal voor bedrijven een aantal voordelen opleveren, waaronder:

  • Verminderde administratieve lasten: Bedrijven hoeven geen handmatige facturen meer te verwerken.
  • Verbeterde efficiëntie: Bedrijven kunnen facturen sneller en gemakkelijker verwerken.
  • Verhoogde transparantie: Bedrijven kunnen hun facturen gemakkelijker delen met andere bedrijven.

Bedrijven hebben tot 1 juli 2025 de tijd om zich voor te bereiden op de invoering van de Peppol e-factuur.

Scroll naar boven