De baets en co Accountants - belastingconsulenten info@debaetsenco.be
De Baets en Co - accountants & belastingsconsulenten
Home
Diensten
Personeel
Algemene Voorwaarden
Data
Nieuws
Links
Contact & ligging

De Baets & Co bvba
Leopoldlaan 20
9900 Eeklo

T +32 (0) 9 377 38 41
F + 32 (0) 9 378 42 03

info@debaetsenco.be

 

Data

BTW administratie en input van boekhoudstukken

De dossierbeheerder behandelt zijn dossiers in volgorde van afgifte door de clint.
Wij vragen uitdrukkelijk om de boekhoudstukken voor de 7e werkdag van de maand binnen te brengen op ons kantoor.

Het verwerken van de documenten en opmaak van de BTW - aangifte gebeurt binnen de 8 werkdagen, bij TIJDIGE AFGIFTE door de clint. (voor 7e werkdag van de maand)
Na opmaak van de aangifte stuurt de dossierbeheerder een schrijven per post of per mail naar de clint met het resultaat (te betalen of te ontvangen)
Bij niet-tijdige afgifte door de clint, kan niet gegarandeerd worden dat de clint voor de 20e zijn schrijven ontvangt met het BTW resultaat.  


Maandaangifte
   Boekhoudstukken telkens voor de 7e werkdag van de maand volgend op de afgiftemaand te bezorgen op kantoor.

Kwartaalaangifte

   1e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand APRIL
   2e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand JULI
   3e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand OKTOBER
   4e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand JANUARI

Betaling
   De betaling van de BTW dient telkens ten laatste de 20e van de maand te gebeuren en dit op rekeningnummer
   679-2003000-47 van de dienst BTW ontvangsten, Brussel, met vermelding van de gestructureerde mededeling
   (zie voorgedrukt overschrijvingsformulier)


BTW - listing
   Elk jaar ontvangt u in februari, maart een schrijven van de BTW administratie voor het indienen van de BTW listing.
   Deze moet voor 31 maart van elk jaar ingediend worden.
   De BTW listing wordt door ons kantoor voor u verzorgd. Om een correcte listing in te dienen
   moeten alle BTW nummers van uw verkoopfacturen juist zijn. Gelieve dan ook tijdig te reageren,
   indien zou blijken dat een vermeld BTW nummer foutief is, zo niet kan geen correcte listing opgemaakt worden.

 


Personenbelasting Vennootschapsbelasting

De aangifte personenbelasting wordt ingediend via de Tax-on-web applicatie van de FOD.
Deze kan ingediend worden tot eind oktober voor boekhouders/accountants.
De clint moet hiervoor een digitale volmacht tekenen.

De aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend via de Biztax applicatie van de FOD.
Indien uw boekjaar afsluit op 31/12, kan deze ingediend worden tot 15 september.
Voor alle overige balansen hangt de indieningsdatum af van de datum van uw algemene vergadering.
De clint moet hiervoor een digitale volmacht tekenen.

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen inkomstbelastingen dienen uiterlijk op volgende data te worden betaald met vermelding van uw gestructureerde mededeling:

  • Voor balansen met afsluitdatum 31/12 en eenmanszaken : respectievelijk vr 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december van elk jaar.
  • Voor balansen met afsluitdatum 31/03 : respectievelijk vr 10 juli, 10 oktober, 10 januari en 20 maart van elk jaar
  • Voor balansen met afsluitdatum 30/06 : respectievelijk vr 10 oktober , 10 januari, 10 april en 20 juni van elk jaar
  • Voor balansen met afsluitdatum 30/09 : respectievelijk vr 10 januari, 10 april, 10 juli en 20 september van elk jaar

De eerste voorafbetaling levert telkens het meeste voordeel op.
 
De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum Dienst Voorafbetalingen.
                                             
Vennootschappen die hun boekjaar nog gestart zijn voor 1 januari 2019, moeten de voorafbetaling nog uitvoeren op het oude rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056
                               
 
Bedrijfsvoorheffing

   De aangifte bedrijfsvoorheffing voor zelfstandige zaakvoerders van een vennootschap kan ook door ons kantoor verzorgd
   worden. De aangifte wordt ingediend via Finprof applicatie van de FOD.

   Vooraf wordt in overleg met de clint een fiscaal optimale bruto uitkering (=loon) bepaald.
   Hierop wordt dan de bedrijfsvoorheffing berekend in functie van de gezinssituatie.
   U ontvangt van ons elk kwartaal een schrijven met het verschuldigd bedrag en een gestructureerde  mededeling waarmee
    u rechtstreeks aan de overheid de bedrijfsvoorheffing betaalt.

   De bedrijfsvoorheffing dient te worden betaald voor de 15e van de maand volgend op het kwartaal waarop de
   aangifte slaat.


 

Design by DV-Computers