De baets en co Accountants - belastingconsulenten info@debaetsenco.be
De Baets en Co - accountants & belastingsconsulenten
Home
Diensten
Personeel
Data
Nieuws
Links
Contact & ligging

De Baets & Co bvba
Leopoldlaan 20
9900 Eeklo

T +32 (0) 9 377 38 41
F + 32 (0) 9 378 42 03

info@debaetsenco.be

 

Data

BTW Ė administratie en input van boekhoudstukken

De dossierbeheerder behandelt zijn dossiers in volgorde van afgifte door de cliŽnt.
Wij vragen uitdrukkelijk om de boekhoudstukken voor de 7e werkdag van de maand binnen te brengen op ons kantoor.

Het verwerken van de documenten en opmaak van de BTW - aangifte gebeurt binnen de 8 werkdagen, bij TIJDIGE AFGIFTE door de cliŽnt. (voor 7e werkdag van de maand)
Na opmaak van de aangifte stuurt de dossierbeheerder een schrijven per post of per mail naar de cliŽnt met het resultaat (te betalen of te ontvangen)
Bij niet-tijdige afgifte door de cliŽnt, kan niet gegarandeerd worden dat de cliŽnt voor de 20e zijn schrijven ontvangt met het BTW resultaat.  


Maandaangifte
   Boekhoudstukken telkens voor de 7e werkdag van de maand volgend op de afgiftemaand te bezorgen op kantoor.

Kwartaalaangifte

   1e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand APRIL
   2e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand JULI
   3e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand OKTOBER
   4e kwartaal voor de 7e werkdag van de maand JANUARI

Betaling
   De betaling van de BTW dient telkens ten laatste de 20e van de maand te gebeuren en dit op rekeningnummer
   679-2003000-47 van de dienst BTW ontvangsten, Brussel, met vermelding van de gestructureerde mededeling
   (zie voorgedrukt overschrijvingsformulier)


BTW - listing
   Elk jaar ontvangt u in februari, maart een schrijven van de BTW administratie voor het indienen van de BTW Ė listing.
   Deze moet voor 31 maart van elk jaar ingediend worden.
   De BTW Ė listing wordt door ons kantoor voor u verzorgd. Om een correcte listing in te dienen
   moeten alle BTW nummers van uw verkoopfacturen juist zijn. Gelieve dan ook tijdig te reageren,
   indien zou blijken dat een vermeld BTW nummer foutief is, zo niet kan geen correcte listing opgemaakt worden.

 


Personenbelasting Ė Vennootschapsbelasting

De aangifte personenbelasting wordt ingediend via ďTax-on-webĒ applicatie van de FOD.
Deze kan ingediend worden tot 31 oktober voor boekhouders/accountants.
De cliŽnt moet hiervoor een volmacht tekenen.

De aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend via ďBizztaxĒ applicatie van de FOD.
Deze kan ingediend worden tot 15 oktober voor balansen eindigend op 31 december

Voorafbetalingen

   Voorafbetalingen inkomstenbelastingen dienen uiterlijk op volgende data te worden betaald aan de dienst
   voorafbetalingen, Brussel,  met vermelding van de gestructureerde mededeling (zie voorgedrukt overschrijvingsformulier)

   Voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december van elk jaar. (balansen die afsluiten op 31 december)

   Bankrekeningnummers :
     Natuurlijke personen   679-2002340-66
     Rechtspersonen   679-2002330-56
 
Bedrijfsvoorheffing

   De aangifte bedrijfsvoorheffing voor zelfstandige zaakvoerders van een vennootschap kan ook door ons kantoor verzorgd
   worden. De aangifte wordt ingediend via ď Finprof ďapplicatie van de FOD.

   Vooraf wordt in overleg met de cliŽnt een fiscaal optimale bruto uitkering (=loon) bepaald.
   Hierop wordt dan de bedrijfsvoorheffing berekend in functie van de gezinssituatie.
   U ontvangt van ons elk kwartaal een schrijven met het verschuldigd bedrag en een gestructureerde  mededeling waarmee
    u rechtstreeks aan de overheid de bedrijfsvoorheffing betaalt.

   De bedrijfsvoorheffing dient te worden betaald voor de 15e van de maand volgend op het kwartaal waarop de
   aangifte slaat.


 

Design by DV-Computers